Handelsbetingelser

Handelsbetingelser


 

Ved tilmelding til aktiviteter i Sorø Gymnastik Forening gør vi venligst opmærksom på følgende:

 

Tilmelding og betaling

Tilmelding til et hold foretages via hjemmesiden. Efter tilmelding vil man modtage en bekræftelse på tilmeldingen. Ved tilmelding accepter medlemmet foreningens vedtægter.

Vi benytter ikke girokort, men kontingent kan betales over Netbank til foreningens konto.


Ulykkesforsikring

Medlemmer af foreningen har pligt til selv at have en ulykkesforsikring, dfaoreningen ikke har en forsikring, der dækker i tilfælde af uheld.


Brug af billeder – sociale medier mv.

Vi vil ved forskellige lejligheder tage billeder af holdene, under træning, ved events og konkurrencer mv, og disse benyttes til opslag på foreningens hjemmeside og sociale medier. Vi benytter ved brug af billeder anbefalingerne fra DIF. Skulle man ønske at få fjernet et billede, vi har offentliggjort, rettes henvendelse til info@soroegymnatik.dk, hvorefter billedet vil blive fjernet.


Persondatalovgivningen

Vi behandler persondata ifølge GDPR forordningen. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Handels- betingelser